Logo website

Lautenslager - Lauterslager - Lauteslager

Stamboom en Familiegeschiedenis - family tree and history


CONSTANTINUS LAUTENSLAGER (Ī 1739/1755 - 1823)

Constantinus is onze voorvader die in de 18e eeuw naar Nederland kwam, door hem zijn we hier


Des te meer ik met historisch archiefonderzoek te weten ben gekomen over onze Nederlandse stamvader Constantinus Lautenslager, des te meer hij blijft voortleven in mijn gedachten.
Dit geeft mij een band met zijn verleden.
Ik ben daardoor begonnen met het schrijven van zijn biografie met de titel:
CONSTANTINUS LAUTENSLAGER stamvader en meestersmid
in Utrecht

Dan blijft hij voortleven in herinnering. Te zijner tijd wordt deze biografie gepubliceerd. Ik ben bezig om eerst nog een aantal zaken rond Constantinus uit te diepen of verder te onderzoeken
.


Via 4 zonen van Constantinus breidt onze Nederlandse tak zich uit.
Zij hebben zich van elkaar gesplitst in 4 hoofdtakken in Nederland:
2 x Lautenslager; 1x Lauterslager en
1x Lauteslager.

Constantinus kwam vanuit Duitsland naar Nederland. Hij was meestersmid.

In Amsterdam is hij gehuwd in 1780 met Berendina Berns. Zij is geboren 16 oktober 1753 te Kleef met de familienaam Berns, maar in Utrecht wordt haar familienaam vaak geschreven als Berends of in andere varianten.

In 1780 werd Constantinus Lautenslager aangesteld als muntsmit aan de Provinciale Munt te Utrecht.

In 1784 en 1785 heeft Constantinus zijn gildeproeven gedaan in de stad Utrecht.
Dit was noodzakelijk om toegelaten te worden tot het Utrechtse smedengilde. In die tijd moest je lid zijn van het gilde om zelfstandig je beroep te kunnen uitoefenen. Dat deed Constantinus, want in 1785 heeft Constantinus zijn eigen smederij opgezet in de stad Utrecht, in de Predikhe(e)renstraat nu nr. 21 (hoek Kalverstraat).
 
  
12 november 1784  heeft Constantinus Lautenslager sijn proef gedaan als grofsmit
21 januari 1785 

  heeft Constantinus Lautenslager de slootemakers proef gedaan en de wijze getoond
  in bijde gevalle een constenaar te sijn soo is dit tot gedagtenis aangeteekent


In het onderstaande archiefstuk uit het smedengilde is over Costantinus deze bijzondere vermelding van waardering vastgelegd, deze vermelding trof ik verder bij niemand anders aan 
 
 
 
Deze akte over Constantinus heb ik uit het Gemeentearchief Utrecht,
archief van het smedengild (A), inventaris 12 no. 85 II A.
(na klikken op de akte, wordt die vergroot weergegeven)
 
 

In 1785 ontvangt Constantinus toestemming van de Voedschap Utrecht om een eigen smederij binnen deze stad op te zetten in de Predikhe(e)renstraat H278 (nu nr. 21) op de hoek Kalverstraat.

  

Op 12 april 1789 is aan de meestersmit Constantinus Lautenslager aanbesteed voor den tijd van twaalf en een half jaar, ingaande den 12 april 1789 tot 12 october 1801 het opwinden en onderhouden van stads uur- en speelwerken op de Dom en Nicolaikerk torens alsmede op de torens van het Stadhuis en de Wittevrouwen poort, voor de somma van 700 gulden jaarlijks.

Den 12 october 1801 tot 12 october 1813 is wederom aan Constantinus Lautenslager dit werk aanbesteed.

 

Op 24 augustus 1807 is aan Constantinus Lautenslager het contract gegeven van het grootte reparatiewerk aan het speelwerk en klokkenspel op den Domstoren.

  
Constantinus Lautenslager overlijdt 12 april 1823 in de Predikhe(e)renstraat nr. 20 te Utrecht, schuin tegenover nr. 21 waar hij zijn smederij had en is begraven den 17den dier zelfde maand, op het Roomsch Katholijk Kerkhof, buiten de Wittevrouwe-Poort.
 
Titel: Bidprentje Constantinus Lauturslager
Jaar van uitgifte: 1823


P.S. in het bidprentje staan 2 foutjes, in de achternaam en de overlijdensdatum

 

Ik heb veel gegevens verzameld over onze stamvader Constantinus uit het Gemeentearchief Utrecht en kopieŽn gemaakt van veel oude archiefstukken over Constantinus. De inhoud vertelt veel over het leven van Constantinus in de stad Utrecht tussen 1780-1823.


Naambeschrijvend Wapen Lautenschlager