Logo website

Lautenslager - Lauterslager - Lauteslager

Stamboom en Familiegeschiedenis - family tree and history 

 

 

Op deze website publiceer ik de stamboom van de families
Lautenslager, Lauterslager, Lauteslager uit Nederland

 

"Van Lautenschlager naar Lautenslager - Lauterslager - Lauteslager" ?

 


Constantinus Lautenslager is onze Nederlandse stamvader, door hem
zijn we hier. Alle in Nederland wonende nazaten van het geslacht
Lautenslager, Lauterslager en Lauteslager stammen van hem af.
Hij is onze voorvader die in de 18e eeuw naar Nederland kwam.

 
In diverse archiefstukken staat vermeld dat Constantinus Lautenslager
afkomstig is van Mentz, dat is tegenwoordig Mainz en ligt aan de Rijn.
Een opgegeven plaats, vooral in het buitenland, hoeft niet de precieze geboorteplaats te betreffen. Als Mentz als geboorteplaats wordt opgegeven
kan het de stad betreffen, maar ook een dorp in de buurt. Aangezien in de
stad Mainz onze Constantinus niet is gevonden, zal hij vermoedelijk uit het voormalige gebied van het keurvorstendom Mentz zijn gekomen, maar dat gebied
bestaat uit honderden andere plaatsen, dus dat maakt onderzoek
nogal moeilijk
. Maar onderzoek hiernaar is nog steeds gaande.

Zijn vrouw komt uit Kleef in Duitsland en zij is daar geboren 16 oktober 1753.

Op 29
april 1780 trouwde hij in Amsterdam.

Eerder dat jaar vestigde hij zich in een huisje op 't Vredenburg in Utrecht en op 8 februari 1780 werd hij aangesteld door Gedeputeerde Staten van Utrecht als Smit bij de Provinciale Munt in Utrecht. 
 

 

Op 2 april 1784 kreeg Constantinus, geboren te Mentz, en zijn twee kinderen het burgerschap van de stad Utrecht

(Burger- of Poorterboek van Utrecht)

 

 
 
Hieronder een aantal linkjes van grafische stamboom-varianten:
  1. Stamboom individueel overzicht + goede zoekfunctie
  2. Stamboom totaal overzicht
  3. Stamboom publicatie in "Genealogie Online" met fotoportretten


De stamboom was ongeveer voor 85% compleet in 2017.
Ik zou dit willen aanvullen met recentere generaties en eventueel met hun fotoportretjes in de stamboom.
Indien met toestemming, dan ontvang ik graag uw aanvullingen in mijn email:
 frank.lautenslager@hccnet.nl

WIE HEEFT OUDE FAMILIE FOTO'S WAAR IK EEN (DIGITALE) AFDRUK VAN KAN KRIJGEN?

Verder ben ik gestart met het schrijven van een biografie over onze Nederlandse stamvader Constantinus Lautenslager.
Over zijn leven heb ik al heel wat archiefstukken verzameld.
Dit is een deel van onze familiegeschiedenis, die bewaard moet worden vind ik.

 
Achtergrond
Mijn stamboomonderzoek naar onze achternaam ben ik gestart ongeveer in 1980.
De afgelopen jaren kon ik dit onderzoek moeilijk bijhouden
door tijdgebrek i.v.m. gezin en carriŤre.
Toch probeer ik er weer regelmatig  aanvullingen te verwerken in de stamboomgegevens op deze website
en de biografie aan te vullen van Constantinus Lautenslager.


Frank Lautenslager
Amsterdam
2019

Wilt u mij helpen met aanvullingen, correcties, familiefoto's enz.?
Neem
dan s.v.p. contact op per e
-mail:
frank.lautenslager@hccnet.nl

P.S. Mijn gegevens op deze website zijn veelal afkomstig uit openbare archieven.
Het opzoeken, verzamelen, ordenen en publiceren van die gegevens is veel werk.

Uiteraard voor iedereen ter inzage!

Gegevens kunt u hieruit gebruiken voor uw eigen onderzoek of stamboom.
Het is mooi als onze historische familiegegevens bij zoveel mogelijk mensen levend blijven.

Mijn hobby is gebaseerd op archiefonderzoek, op vele andere bronnen en soms op ideeŽn van anderen.
Er zijn mensen die bijna klakkeloos alles 1 op 1 kopiŽren van mijn website naar hun eigen website,
zonder enige eigen bijdrage en zonder zelf ooit een archief te hebben bezocht.
Ondanks dat dit ordinair plukwerk is, vermeld dan in ieder geval als bron mijn website http://www.lautenslager-stamboom.nl
 .

Ik ben tevreden, dat ik zo af en toe hele enthousiaste reacties en bijdragen krijg, van nazaten of
geÔnteresseerden, die hun steentje bijdragen met het aanvullen van nieuwe gegevens.
Dank hiervoor!

Naambeschrijvend Wapen Lautenschlager